ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "ดินแดนเมืองทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม"

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

กรกฎาคม 2557
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 30 กรกฎาคม 2557
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.90.188.7
คุณเข้าชมลำดับที่ 544,747    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

เข้าสู่ Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ 2557


แบบขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม
*********************************


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย รับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้
ผอ.ชลิต วิพัทนะพร ,ผอ.ปัทมา คัดทะจันทร์ ,ผอ.สุพจน์ ชะพินใจ ,ผอ.สุวรรณ บัวพันธ์ และ ผอ.ดาวเทียม บับที
ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2557

***********************************


นาย นิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เข้าร่วมเป็นวิทยากร การอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ณ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย อ.เอราวัณ ,โรงเรียนบ้านห้วยส้ม อ.ภูกระดึง และโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 19
ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2557

*********************************


นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะครู ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557
ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านนาอาน ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

*********************************


นาย นิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน รองผู้อำนวยการ และนางสาวมณีรัตน์ สิทธิ์ศักดิ์ ครู คศ.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เข้าร่วมเป็นวิทยากร การอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ที่ สพป.เลย เขต 2
วันที่ 30 มิถุนายน 2557

******************************************************************


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ปี 2557 "เล่นเลอะ เรียนรู้ พาหนูสู่สังคม"
โดยพานักเรียนและผู้ปกครองทำกิจกรรม ที่ ห้าง Big C สาขาเลย
วันที่ 2 กรกฎาคม 2557

******************************************************************

 

ออกเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ในวันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เขตพื้นที่บริการ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

******************************************************************

 

ออกเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนเรียนร่วม ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เขตพื้นที่บริการ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

****************************************************************** 

อกเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล ครอบครัวเด็กพิการ โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ในวันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เขตพื้นที่บริการ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

****************************************************************** 

ออกเยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ เขตพื้นที่บริการอำเภอปากชม จังหวัดเลย  

 ******************************************************************

ออกนิเทศกำกับติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อ แม่เป็นครู และนิเทศโรงเรียนจัดการเรียนร่วม เขตพื้นที่บริการอำเภอเชียงคาน อำเภอหนองหิน และอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 

 ******************************************************************

ออกนิเทศโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและออกเยี่ยมบ้านครอบครัวเด็กพิการ เขตพื้นที่บริการอำเภอนาแห้ว และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 ******************************************************************

ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดเลย อำเภอนาแห้ว  

 ******************************************************************

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 และ
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2557 วันที่ 12 มิถุนายน 2557

 ******************************************************************


 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ,  นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเลย พร้อมด้วย ผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนอนุบาลเลย เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเลย

 ******************************************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย รับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย รับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในศูนย์การ
นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร การอบรมหลักสูตร 
      นาย นิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เข้าร่วมเป็นวิทยากร การอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิ
นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ เข้าร่วมเป็นวิทยากร การอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ที่ ร.ร.บ้านห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 
      นาย นิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ นางสาวมณีรัตน์ สิทธิ์ศักดิ์ ครู คศ.1 นายนวพัตร  นิลโชติ ครูผู้สอน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เข้าร่วมเป็
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
โรงเรียนโสตศึกษาสุรินทร์ ไอเดียเจ๋ง สอนนักเรียนหูหนวกเลี้ยงไส้เดือนดิน ลดขยะ สร้างรายได้งาม 
       (30 ก.ค.57)ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ตำบล เชื้อเพลิง 
   จำนวนผู้เข้าชม 4 ครั้ง
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุราชกุมาร ณ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
       28 กรกฎาคม 2557 10.00 น. นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษ
   จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
คณะนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ ม.3/13 โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์มาจัดกิจกรรมนันทนาการให้นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
       26 กค.57 10.00 น. คณะนักเรียนโรงเรียนสิรินธร
   จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
คุณไพลินและคณะเพื่อนๆ,คณะนักเรียนโรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ ม3/13 เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 
       26 กค.57 11.30 น. นายบุญรักษ์ คลองมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษ
   จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมวันลอยกระทง
 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 56
 กิจกรรมการไหว้ครูปี 56
ผู้ใหญ่ใจดีมาเลี้ยงอาหาร
 
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  

 

 
นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
445 หมู่ 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
Tel : 0864598202 หรือ 042813240  Fax : 042 813241
Email : loeispecial@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.