ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ดินแดนเมืองทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

เมษายน 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 เมษายน 2557
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.204.134.183
คุณเข้าชมลำดับที่ 463,240  หน้าแรก     รายละเอียดทั้งหมด 

รายละเอียดทั้งหมด
รายละเอียดทั้งหมด  

 

ลำดับการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการฯ

สำหรับโรงเรียน

1. โรงเรียนสมัครเป็นหน่วยให้บริการ (คป.10)

2. ครูสมัครเป็นผู้ให้บริการ (คป.13)

3. ครู ผู้ปกครอง ผู้อำนวยการ ประชุมเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
4. กรอกข้อมูลทั้งหมดลงในโปรแกรม IEP Online (หลังจากกรอกข้อมูลแล้วรบกวนโทรมาที่หมายเลข 084-464-1179 ครูอ๊อฟ เพื่อทำการตรวจสอบ ก่อนทำการส่งเอกสารมาที่ศูนย์ ฯ)

5. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำส่ง

6. ส่งแบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก (คป.01) + แบบคัดกรอง(ในกรณีที่ไม่มีบัตรคนพิการหรือไม่มีใบรับรองแพทย์) + แบบประเมินความสามารถเบื้องต้น + แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) + แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ(คป.04) (ในกรณีที่ไม่มีบัตรคนพิการหรือไม่มีใบรับรองแพทย์) มาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 

7. ในกรณีที่ไม่สามารถกรอกข้อมูลลงในระบบ IEP Online ได้ ให้ส่งแผ่น CD พร้อมแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มาด้วยเพื่อที่จะนำมากรอกลงในระบบเพื่อจัดทำคูปองการศึกษาต่อไป

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. คู่มือขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ฯ (คูปองการศึกษา)

2. คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ฯ (คูปองการศึกษา)

3. ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษาว่าด้วยการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (คูปองการศึกษา) พ.ศ. 2551

4.   ลำดับขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (คูปองการศึกษา)

5.   แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (คูปองการศึกษา)

6.  แนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยบริการและผู้ให้บริการในการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (คูปองการศึกษา)

7.  แบบคัดกรอง

8.  หนังสือส่งเอกสารหลักฐาน

9. แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

10. แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ ฯ  (คป. 01)

11. ทะเบียนควบคุมการจ่ายคูปองการศึกษา (คป. 02)

12. แบบคำร้องขอยกเลิก / เปลี่ยนแปลงรายการคูปองการศึกษา (คป. 03)

13.  แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป. 04)

14. แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเป็นหน่วยบริการตามกฎกระทรวง (คป. 10)

15.      แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อเป็นผู้ให้บริการตามกฎกระทรวง (คป. 13)

16. แบบคำขอรับเงินการให้บริการ (คป. 14) **

17. หนังสือขอรับเงินการให้บริการ (คป. 16) **

18. สรุปบัญชีการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ (คป. 17) **

19. แบบรายงานการดำเนินงานการให้บริการขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา (สำหรับสถานศึกษา)

 

 

 

 
นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเวปไซต์ใหม่ของโรงเรียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


 

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
445 หมู่ 4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
Tel : 0864598202 หรือ 042813240  Fax : 042 813241
Email : loeispecial@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.